4 اقدام برای مدیریت چابک استارتاپ

مدیریت چابک از روش‍های مدیریت پروژه است که برای پروژه‌های نرم افزاری ایجاد شد. چابک بدون شک یک روش فوق‌العاده برای ایجاد و یا توسعه یک نرم‌افزار است و همچنبن می تواند اثرات بسیار اثربخشی برای مدیریت استارت‌آپ و محصول ایجاد کند. در این مقاله بدون اینکه بخواهم حجم زیادی از دانش مدیریت چابک را بررسی کنم، با گفتن چهار تکنیک اجرایی سعی دارم تا رویکرد جدیدی از مدیریت را نشان دهم.

1- اهداف قابل دستیابیِ کوچک مشخص کنید

مدیریت چابک اصرار دارد تا برنامه ریزی به صورت افزایشی و تکراری انجام گیرد. نه به این صورت که همه برنامه ریزی را ابتدا انجام دهید و سپس شروع به اجرا کنید. این روش برای این ایجاد شد تا توسعه‌دهندگان نرم افزار برای هر بخش که ایجاد می‌کنند، آن را تست کنند و سپس بخش دیگری را اضافه کنند.

برای برنامه ریزی چابک به طور خودکار به شما کمک می‌کند تا اهداف smart مشخص کنید و آن‌ها را به انجام برسانید.

2- حتما قبل پایان زمان مشخص کارها را به پایان برسانید

مدیریت چابک نسبت به تاخیر بسیار بی‌رحم است. در این روش چرخه‌های تکراری زمانی برنامه ریزی می‌شوند و اجرا می‌شوند و پیش از پایان آن اهداف باید به ثمر بنشینند. بازه زمانی در هنگام تاخیر به هیچ عنوان تغییر نمی‌کند، بلکه بررسی می‌شود چرا کارها در زمان مشخص انجام نشده‌اند.

این یک فرمول برای موفقیت است، نیازی نیست تا به محصول نهایی دست پیدا کنیم، تنها کافی است در هر مرحله برای اهداف تلاش کنیم و به مرور بهتر شویم.

3- تغییرات را سریع اعمال کنید

یک استارتاپ باید بتواند بسیار سریع تغییرات را اعمال کند. تفییرات همیشه رخ می‌دهند، از بازخوردهای مشتری تا تغییرات ساختاری در استارتاپ همگی دائما در حال وقوع هستند. رشد بدون پاسخ به تغییرات ایجاد نمی‌شود.

به منطور ایجاد تغییرات سریع، تصمیم گیرندگان باید دو کار انجام دهند:

یک، باید خودشان درگیر فرآیندهای اجرایی باشند. تصمیم گیری برای چیزی که از آن چیزی نمی دانند، کار به جایی نمی‌برد.

دو، باید سریع تصمیم گیری کنند. یک تصمیم حتی اگر احتمال صحت آن پایین باشد کمک کننده است، زیرا باعث می‌شود در زمان معلق نشویم.

4- جلسات مرتب

باید دقیقا مشخص باشد تا هر چرخه چه مقدار طول می‌کشد و برای اجرای آن قبل از شروع و پایان باید جلسه داشته باشید. باید با تیم خود توافق داشته باشید که در چرخه یک هفته یا دو هفته ای چه کارهایی خواهید کرد. در پایان نیز باید بررسی شود چه کارهایی انجام شده اند و چه کارهایی به انجام نرسیده اند.

چهارچوب اسکرام شیوه بسیار مناسبی برای برنامه ریزی جلسات ارائه کرده است. (جلسه برنامه ریزی برای هر چرخه، جلسات روزانه، جلسه بازبینی و جلسه بررسی محصول)

هر وقت سه مورد اول را توانستید به انجام برسانید آماده هستید تا بیشتر از چهارچوب اسکرام پیروی کنید.

جمع بندی

نیازی نیست برای اینکه چابک‌تر باشید، تمام اصول چابکی را یکباره وارد فضای کار خود کنید. با چند کار کوچک مناسب می‌توانید چابک‌تر از بسیاری فعالیت کنید. چهار مورد مطرح شده در بالا به شما کمک خواهد کرد تا مدیریت کارها را بسیار ساده چابک کرده و دائما استارتاپ خود را بهبود دهید.


نویسنده:
Hesam Moeinedin

حسام معین‌الدین

حسام بیش از سه سال است که در فضای مدیریت پروژه فعالیت‌ می‌کند و اکنون در شرکت دوناب به استارتاپ‌ها کمک می‌کند تا با استفاده از روش‌های مدیریت پروژه چابک، کارهای خود را بهتر مدیریت کنند.

افراد متخصص، تیم‌های استارتاپی و سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق این فرم برای خدمات شرکت دوناب ثبت‌نام کنند

ثبت‌نام
اشتراک گذاری: